ระบบระบายอากาศ (Air Ventilation System)
 
       ระบบระบายอากาศที่ดีภายในโรงงาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับสภาวะอากาศให้เหมาะสม
กับสภาพการผลิต และมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้พนักงานทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ดี
ซึ่งการระบายอากาศที่ดีจะทำให้ได้อากาศสะอาด ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และปริมาณ
การหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอในการทำงาน
   
 
     การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน หรือสถานที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ฝุ่น ควัน กลิ่น
รวมทั้งสารระเหยจากสารเคมี ต่างๆ จะต้องถูกกำจัดออกโดยการ กรองเก็บ และดักจับ
ก่อนปล่อยออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกต่อไป
   
 
     ทางบริษัทมีความพร้อม และเชี่ยวชาญ ในด้านการออกแบบ คำนวณ และติดตั้ง
ระบบระบายอากาศที่ดีให้กับลูกค้ามากว่า 15 ปี โดยทีมงานวิศวกรและช่างที่ชำนาญการ
ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าทุกท่าน
   
 
 
 
 
 
 
 
  SIAM ENVIRONTECH CO., LTD.  
  Bangkok Office : 16/11 Moo 1. Chalermphong Rd., Saimai, Bangkok 10220, Thailand  
  Phone : +66  2  992 8352-3, +66 2 533 3944     Mobile : +66 8 1932 1980     Fax. + 66 2 992 8351  
  Chiangmai Office :  333/161 Moo 2 Sansainoi Sub-District Sansai District Chiangmai 50210      Mobile : +66 8 1818 2919, +66 8 1932 1980     Fax. + 66 2 992 8351  
  Email : directline@siamenviron.com  
  Copyright © 2009 Siamenvirontech Co., Ltd. All Rights Reserved.